Onze Visie


Onze visie is gebaseerd op “positieve gezondheid”, waar we de focus leggen op wat mensen wel kunnen en welke stappen ze kunnen zetten om hun leven (weer) op de rails te krijgen.


Maatschappelijke ontwikkeling

Landelijk zien wij een toenemende vergrijzing. Het aantal mensen van 75 en ouder neemt fors toe. De overheid stimuleert ouderen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook ouderen geven aan dit te willen. Tegelijkertijd zien we dat onvoldoende professionals beschikbaar zijn om de toenemende vraag op te vangen. De vanzelfsprekendheid van de beschikbaarheid van professionele ondersteuning, zorg en hulp is er niet meer. Het is van belang hierop te anticiperen.

Doelstelling

Perspect wil een bijdrage leveren aan het ontstaan van reablement in het doelgebied door initiatieven te stimuleren met de volgende doelen:

 • Bevorderen van eigen regie en eigen kracht na een life event van met name ouderen
 • Initiatieven ondersteunen die (bewoners-)netwerken creëren om (tijdelijk) kwetsbare ouderen te ondersteunen.

De doelgroep

Perspect richt zich op mensen die door een life event moeten worden geholpen hun eigen kracht te hervinden in eigen kracht moeten worden geholpen, hun zelfregie te herwinnen.

Kenmerken van de doelgroep zijn:

 • Zij wonen zelfstandig
 • Hebben eigen regie / eigen kracht verloren als gevolg van een life event

Specifieke voorwaarden die we aan het leveren van een bijdrage koppelen:

 • Neem niet over wat mensen zelf kunnen
 • Ga uit van de persoonlijke situatie
 • Analyseer de situatie door de ogen van de ander
 • Hulp kan niet aan ouderen worden opgelegd
 • Ouderen kunnen medische hulp niet afdwingen
 • De oudere is in de regie
 • Help mensen te herwinnen wat zij niet meer kunnen of wat zij (opnieuw) moeten leren
 • Zorg samen voor een oplossing voor dat wat overblijft.

Voedingsgebied

Perspect is actief in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Activiteiten

Voor de komende 2-3 jaar heeft Perspect de volgende ambitie:

 1. Het ondersteunen van concrete, innovatieve activiteiten voor de doelgroep
 2. Het ondersteunen van samenwerking tussen partijen in de wijk-, buurt of straat om te komen tot activiteiten.

Dit doen wij door het beschikbaar stellen van financiële middelen en/of denkkracht.

Jaarlijks zullen de resultaten van onze inzet worden geëvalueerd, opdat we kunnen leren van gemaakte keuzes.

Governance

In de statuten is geregeld dat deze bestaat uit minimaal drie RvT-leden en 1 bestuurder/directeur. De bestuurder handelt namens de Stichting.

 

Ontdek hoe wij ouderen ondersteunen

Samen kunnen we een positief verschil maken in het leven van ouderen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze initiatieven en samenwerkingsmogelijkheden.