Aanvraagformulier

Elke aanvraag dient digitaal te worden aangeleverd en dient te voldoen aan de criteria zoals opgenomen onder “aanvraagcriteria”. “

Aanvraagcriteria

De doelgroep betreft ouderen die zelfstandig wonen en eigen regie / eigen kracht verloren hebben als gevolg van een life event of kwetsbaar zijn door verlies van eigen regie.

In de fondsaanvraag dienen de volgende voorwaarden te zijn toegelicht:

  • Help mensen te herwinnen wat zij niet (meer) kunnen of wat zij (opnieuw) moeten leren: omschrijf hoe dat wordt bereikt
  • Neem niet over wat mensen zelf kunnen
  • Analyseer de situatie door de ogen van de ander (positieve gezondheid)

Zorg samen met de oudere voor een oplossing voor dat wat overblijft


Aanvraagformulier Stichting Perspect Subsidie